۱۳ خرداد ۱۳۹۳

ازیاد رفته

تو مژده آزادی هستی

از بلندگوی زندان

برای محکومی از یاد رفته

"رسول یونان" 

مهناز میناوند [ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ]

سکوت و آه


امیر خان زاده [ ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ]

کاش می دانستی که هر چیزی را آغازی بیش نیست
نه آنکه به بهانه شروعی دوباره
گذشته ای از مه و آتش را بی زمزمه ای از ذهن کوچه های خاطره پاک کنی.


امیر خان زاده [ ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ ]

کاش می دانستی که هر چیزی را آغازی بیش نیست
نه آنکه به بهانه شروعی دوباره
گذشته ای از مه و آتش را بی زمزمه ای از ذهن کوچه های خاطره پاک کنی.


شکلات تلخ [ ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ]

تلخی خوبی توش نشسته
چقدر خوبه تبحر در ثبت این تلخی و چه نگران می‌شم برای دلتون :(

مژده آزادی ... :)


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
2670989