۰۶ دى ۱۳۹۲

خواب ابدی

مثل اشیایی که در گوشه انبار تاریک افتاده اند
نمی توانم از خواب بلند شوم
کجایید ای دلایلی که
مرا از خواب بیدار می کردید
چرا باز نمی شوی
ای دری که ناگهان باز می شدی
چرا برصورت من نمی تابی
ای نوری که ناگهان می تابیدی!؟
کجایید ای صداهای پاها!؟
نمی توانم از خواب بلند شوم.
"رسول یونان"
شکلات تلخ [ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ]

:)

مثل همیشه متناسب و تاثیر‌گذار


مهناز میناوند [ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ]

ما هیچ، ما نگاه


مجید [ ۱۵ دى ۱۳۹۲ ]

سلام امین عزیز. فرشته بی بال!!! مظلومیت، ظلم، فقر و تنگدستی، خوبیها، بدیها و زشتیها را را ثبت کن تا شاید دو بال جایزه بگیری .


شباهنگ [ ۰۹ دى ۱۳۹۲ ]

برایت چراغ ارزو میکنم و یک دریچه که از ان به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگری! نگاهتان همیشه بیدار باد!


همت [ ۰۸ دى ۱۳۹۲ ]

دم شما گرم


نازنین [ ۰۷ دى ۱۳۹۲ ]

کجا آرامشی از مرگ خوشتر کس تواند دید
خوش آن خوابی که بیداری نمی بیند


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
2671003