۲۸ فروردين ۱۳۸۶

زن بودن با اعمال شاقه

* [ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

این زنان نه بخاطر زن بودن بلكه بخاطر عشق به اطرافیان كار می‌كنند؛بدانید این زنان صبر و تحمل خود را از همین خاك و گل به دست می‌آورند زیرا خاك نیز به دلیل عشق به اطرافیانش این چنین تحمل این همه لگد را دارد و شاید هم بخاطر اینكه آسمان بار امانت نتوانست كشد قرعه‌ی كار به نام من دیوانه زدند


عادل پازیار [ ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

سلام امین جان
كارهامثل همیشه عالی
موفق باشی.


هادی [ ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

اسمش میتونست از اینم قشنگ تر باشه
به نظرم یه کم عجله کردی.


ابوالفضل [ ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۶ ]

نه،مثل همیشه نبود


nikoo [ ۲۸ فروردين ۱۳۸۶ ]

چه عیبی داره؟خانمها هم باید كار كنند دیگه


جلیل جعفری [ ۲۸ فروردين ۱۳۸۶ ]


كسی اون بالا به ما نگفت كه توی این دور و بر فقط باید دوستت داشته باشن و تو حق نداری دلت واسه كسی تنگ بشه اما تا دلت بخواد می‌تونی تاول و پینه و درد دل و درد دل و درد دل و درد دل و درد....! همین قدر بسه. تو هم حالا برو. بابا داره می‌آد. سایه به سایه‌اش برادرم. دوست ندارم عروس آتش بشم. پسر عموم هم روی همه درد دل‌ها!


2478168